ماه سرخ


کهکشان راه شیری و ماه سرخ به همراه مریخ در شبی صاف و ارام در جنگل طاق کویر چاه جم . عکاسی تک شات با استفاده از مقر.
Title ماه سرخ
Hit 2386
Location shahrud
Camera canon6d
Lens sigma 20mm f1.4 art
Lens Aperture 2.2
Exposure 40 sec
ISO 4000
Photography Techniques single shot
Accessories star adventure
Date of photography 5 مرداد
keyword
گرفتگی


No comments have been posted.

Top