رد ستارگان بر فراز کاروانسرای قاجاری


Title رد ستارگان بر فراز کاروانسرای قاجاری
Hit 1866
Location کاروانسرای قاجاری جاده قم گرمسار
Camera d7200
Lens 18 35
Lens Aperture 3.5
F 18
Exposure 15s 280 فریم
Filter No
ISO 1600
Accessories سه پایه
Date of photography بهمن ماه 98


No comments have been posted.

Top