الودگی

 

ابتدای کویر شاهرود و الودگی نوری دامغان

ابتدای کویر شاهرود و الودگی نوری دامغان حتی در فاصله صدوبیست کیلومتر

کمان راه شیری بر فراز معدن نمک.تالاب بین المللی گاوخونی


عطارد و آلودگی

این عکس در زمان گذر عطارد ثبت شده است که به خاطر الودگی هوای تهران ثبت این تصویر ممکن شده است و نیازی به استفاده از فیلتر نبوده است

انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

راه کهکشان روی برج باستانی

راه شیری روی یکی از برجهای دوقلوی زیبای سلجوقی خرقان

اسمان شگفت انگیز

راه شیری و هواتاب برفرازپارک ملی توران

کمان کهکشان راه شیری بر فراز گنبد نوری

کمان راه شیری بر فراز الودگی نوری روستایی دو کشور ایران و ترکمنستان

M57 - The Ring Nebula


آسمان شب روستای مصر


آسمان شب ، باتلاق گاوخونی

اینجا یکی از دریاچه های نمک گیری باتلاق گاوخونی ، آخرین مقصد آب زاینده رود است.

Top