طلوع ماه قبل از طلوع خورشید


Title طلوع ماه قبل از طلوع خورشید
Hit 2979
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location منطقه گود غول سیرجان


2 comments have been posted.

چشم از این به بعد تنظیمات گذاشته میشه :) عکس کراپی نداره و در مورد نویز عکس باید بگم به دلیل گرد خاک شدید موجود در هوا نویز بیشتر خودشو نشون میده, اگه دقت کنین گردو خاک تو عکس به وضوح دیده میشه
عکس خوبی است. اما پیشنهاد میکنم در زمان اشتراک عکس مشخصات عکس و جزییات آن را هم بنویسید هم راهنمای خوبی برای عکاسان است هم میتواند تاریخچه ای از کار عکاسیتان در آینده برایتان باشد. در مورد عکس به نظر کمی نویز دارید رنگ آبی زیاد است . دندانه ای شدن نور سیاره زهره عکس را زیبا کرده است. به نظر میرسد عکس کمی کراپ شده و بریده شده است . با توجه به عدم وجود مشخصات عکس در مورد کراپ شدن حساسیت تصویر و ... نمیتوان نظر مشخصی داد موفق باشید
Top