ابتدای کویر شاهرود و الودگی نوری دامغان


ابتدای کویر شاهرود و الودگی نوری دامغان حتی در فاصله صدوبیست کیلومتر
پانوراما متشکل از ۱۱ شات عکس
Title ابتدای کویر شاهرود و الودگی نوری دامغان
Hit 2407
Photographer Pendar AkbariPendar Akbari
Location کویر شاهرود
Camera Nikon D750
Lens 14mm Samyang
Lens Aperture 2.8
F 2.8
Exposure 25
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما
Date of photography 31/08/2019


No comments have been posted.

Top