راه کهکشان روی برج باستانی


علاقه بسیاری به ثبت اثار ملی و باستانی ایران در شب دارم.در این تصویر راه شیری تابستانی را عمود بر یکی از برجهای دوقلوی سلجوقی و زحل را کمی پایینتر از سحابی اسب تاریک مشاهده میکنید.همچنین الودگی نوری شهرهای همدان و قزوین قابل ملاحظه است.برجهای دوقلوی خرقان به عنوان اثار ملی به ثبت رسیده است.
Title راه کهکشان روی برج باستانی
Hit 1434
Photographer MEHDI AKBARIMEHDI AKBARI
Location قزوین
Camera canon 6d
Lens canon 24-105mm l
Lens Aperture f/4
Exposure 30 sec
ISO 6400
Photography Techniques نوردهی طولانی
Accessories سه پایه
Date of photography june 9,2016
keyword
خرقان


No comments have been posted.

Top