لاوجوی در آسمان شهر


Title لاوجوی در آسمان شهر
Hit 3733
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location شورآباد - اصفهان
Camera کانن 450 دی
Telescope 120 آپوکروماتیک اسکای واچر
ISO 800
Photography Techniques استک با DSSو پردازش با فتوشاپ
Date of photography 24-09-93


3 comments have been posted.

از ابراز نظر دوستان ارجمندم آقایان عبداله آبادی و رحیمی تشکر میکنم . تصویر فوق حاصل 16 فرم یک دقیقه ای است ، که با نرم افزار دیپ اسکای استکر ترکیب و سپس در نرم افزار فتوشاپ پردازش شده است ، ارتفاع دنباله دار در زمان تهیه ی تصویر حدود 6 درجه و قدر ظاهری آن حدود مثبت شش و چهار دهم بوده است . اثر آلودگی هوا نیز با نرم افزار فتوشاپ اصلاح شده است .
آقای رحیمی عزیز . با توجه به آلودگی نوری که در محل این دنباله دار هست کار خوب و با ارزشی شده
سلام چند دقیقه نوردهی داشتین؟ و قدر ظاهری دنباله دار چقدر بوده که با وجود ثبت شدن پر نور، اثری از آلودگی نوری شهری در تصویر مشهود نیست ؟
Top