سیاره

 

پیش به سوی سایه


خوشه ستاره ای کروی NGC 6752


گرفت جزئی ماه


از حضیض تا اوج


Two legends

مجسمه امیرکبیر و درخشش سیاره زهره بعد از غروب خورشید

ابرهای درهم پيچيده سياره مشتری


کم نور شدن ابط الجوزا


عکاسی و فیلم گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید


عکاسی از گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید

برخورد دوم (قطره)

تماشای گذر عطارد از مقابل خورشید ۱۰۰۰ بار سریع‌تر از سرعت واقعی

تماشای رخدادهای نجومی با سرعت بالا، تصور بهتری از چگونگی تشکیل آن پدیده را در ذهن ما ایجاد می‌کند. این فیلم، عبور سیاره‌ی «تیر» از مقابل خورشید را با سرعتی بیش از هزار برابر سرعت واقعی، به شکل رفت و برگشتی، به تصویر می‌کشد.

Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top