رصدگران زیر نور ماه


جنب و جوش برای رصد و عکاسی زیر نور ماه جلوه خاصی به شب قصربهرام داده بود...!
Title رصدگران زیر نور ماه
Hit 3303
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location قصر بهرام
Camera canon 60D
Lens canon 10-18mm
Lens Aperture 5.6
Exposure 260*30
Filter -
ISO 2000


No comments have been posted.

Top