گذر سه‌تایی و رویدادهای متقابل


امتیاز و حق نشر تصویر: Christopher Go
 

این سه قاب از مشتری، غول گازی منظومه‌ی شمسی در 24 مرداد (15 آگوست) است که از شهر سبو در فیلیپین و از سیاره زمین دیده شده است. در آن تاریخ ، این تصاویر تلسکوپی با زمان‌بندی دقیق و جزئیات برخی از رویدادهای مهم مثل گذرها و مقابله‌ها دیگر اقماری گالیله مشتری را نشان می‌دهد. در قاب بالا ، قمر یو در سایه‌ی مشتری در سمت راست ناپدید می‌شود ، اما سه قمر بزرگ دیگر در برابر قرصِ راه‌راه سیاره ظاهر می‌شوند. قمر اروپا روشن‌تر و گانیمد تیره‌تر است که در چپ دیده می‌شوند و دو سایه خود را بر روی ابرهای غول گازی انداخته‌اند. قمر کالیستو در پایین و درست نزدیک لبه‌ی این سیاره قرار دارد ، سه قمر در گذر سه‌گانه از روی مشتری. در قاب وسط، سایه‌های اروپا و گانیمد هنوز در مرکز قاب دیده می‌شوند ، اما گانیمد در اختفا است یا از مقابل اروپا گذر کرده است. در قاب پایینی نمایی نادر از این قمرها؛ گرفت در حین گذر از مشتری، سایه‌ی گانیمد روی خود اروپا افتاده است. از زاویه‌ی دید سیاره‌‌ی زمین ، رویدادهای مشابه اینچنینی، زمانی که قمرهای گالیله با یکدیگر در اختفا  یا گرفت هستند، هر شش سال یا بیشتر و وقتی که مشتری در نزدیکی اعتدال خود قرار دارد، دیده می‌شوند.


Top