سحابی عروس دریایی

سحابی عروس دریایی


1401/01/06


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

The Medusa Nebula
Image Credit & Copyright: Damien Cannane
توضیح: رشته های در هم تنیده و مارپیچ از گاز درخشان سحابی مشهور عروس دریایی را نشان می دهد. عروس دریایی که به نام  ایبل21 نیز شناخته می شود، یک سحابی سیاره ای قدیمی در فاصله 1500 سال نوری از ما در صورت فلکی جوزا است. این سحابی مانند همنام اساطیری خود با یک دگرگونی چشمگیر همراه است. فاز سحابی سیاره ای نشان دهنده مرحله نهایی تکامل ستارگان کم جرم مانند خورشید است، زیرا آنها خود را از غول های قرمز به ستاره های کوتوله سفید داغ تبدیل می کنند و در این فرآیند لایه های بیرونی خود را به بیرون پرتاب میکنند. تشعشعات فرابنفش از ستاره داغ به درخشش سحابی نیرو می دهد. ستاره دریایی ستاره کم نوری است که در نزدیکی مرکز هلالی شکل سحابی است. در این نمای تلسکوپی عمیق، رشته‌های کم‌نورتر به وضوح در بالا و سمت چپ ناحیه هلال درخشان گسترش می‌یابند. اندازه سحابی عروس دریایی بیش از 4 سال نوری تخمین زده می شود.

Top