آنالما بر فراز سنگ های کالانیش

آنالما بر فراز سنگ های کالانیش


توضیح: اگر هر روز در ساعت مشخصی به بیرون بروید و عکسی از خورشید بگیرید، موقعیت خورشید چگونه تغییر می کند؟ پاسخ بصری تر به این سوال یک آنالما است، یک تصویر ترکیبی که از یک نقطه در همان زمان در طول یک سال گرفته شده است. آنالمای برجسته از تصاویری که هر چند روز یک بار در ظهر در نزدیکی روستای کالانیش در هبریدهای بیرونی در اسکاتلند، بریتانیا گرفته می‌شود، تشکیل شده است. در پیش‌زمینه، سنگ‌های کالانیش، دایره‌ای سنگی هستند که در حدود 2700 سال قبل از میلاد در عصر برنز بشریت ساخته شده است. مشخص نیست که قرار گرفتن سنگ های کالانیش اهمیت نجومی داشته یا داشته است. علت نهایی شکل 8 این و همه آنالماها، کج شدن محور زمین و بیضی بودن مدار زمین به دور خورشید است. در انقلاب، خورشید در بالا یا پایین یک آنالما ظاهر می شود. تصویر برجسته در نزدیکی انقلاب دسامبر گرفته شده است و بنابراین خورشید نزدیک به پایین ظاهر می شود. با این حال، اعتدال ها با نقاط میانی آنالما مطابقت دارند - نه نقطه تقاطع. این جمعه آینده در ساعت 1:04 بامداد (UT) - پنجشنبه در قاره آمریکا - اعتدال ("شب برابر") است که در آن روز و شب در تمام سیاره زمین برابر است. بسیاری از فرهنگ ها تغییر فصل را در اعتدال جشن می گیرند.

Top