ماه کامل در ساعت آبیامتیاز و حق نشر: Giorgia Hofer 

عکاسان طبیعت و دیگر طرفداران سیاره‌ی زمین همیشه منتظر فرارسیدن ساعت آبی هستند. این زمان در گرگ‌و‌میش یا همان فلق و شفق است، درست قبل از طلوع خورشید یا بعد از غروب آن، زمانی که خورشید در زیر افق است اما زمین و آسمان هنوز غرق نوری آبی هستند. این تصویر در ساعت آبی، پس از غروب خورشید در 30مرداد (21 آگوست)، در زمانی‌که ماه تقریباً کامل بود و درحالی‌که در سوی مخالف خورشید در حال طلوع بود ، در بالای کوه‌های ایتالیا از کورتینا د امپتزو در ایتالیا ثبت شده است. هرم صخره‌ای مونته آنتلائو ، که به پادشاه دولومیت‌ها هم معروف است، با رنگ‌های آبی در آسمان و قله‌ی بارز کوهستانی آلپ آمیخته شده است. نور ماه زرد است، اما با این وجود عده‌ای به این ماهِ کامل، ماه آبی فصلی می‌گویند. طبق تعریف، سومین ماهِ کامل یک فصل که چهار ماهِ کامل را تجربه می‌کند، ماه آبی گفته می‌شود. با تشخیص فصل زمانی؛ بین انقلاب و اعتدال، چهارمین ماه کاملِ این فصل در ساعت آبی و در 29 شهویر (20 سپتامبر) ، درست قبل از زمان اعتدال در سپتامبر ، طلوع خواهد کرد.


Top