شهابها در میان کهکشان راه شیری

شهابها در میان کهکشان راه شیریMeteors along the Milky Way
Image Credit & CopyrightAli Hosseini Nezhad

در زیر آسمان شب تاریک و عمدتاً بدون ماه، بسیاری از ساکنان سیاره زمین توانستند بارش شهابی برساوشی امسال را تماشا کنند. این شهاب‌های برساوشی که از دامنه تپه‌ای از شیراز، ایران دیده می‌شوند، قبل از طلوع صبح یکشنبه، 13 اوت، در امتداد شمال کهکشان راه شیری تابستانی منشا گرفته اند. فریم‌های مورد استفاده برای ساخت تصویر ترکیبی در نزدیکی اوج بارش شهابی فعال سالانه بین ساعت 02:00 صبح تا 04 ثبت شده است.

 Top