آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری


تک شات
Title آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری
Hit 2054
Photographer Pendar AkbariPendar Akbari
Location فیلبند مازندران
Camera Sony a6300
Lens Sigma 50mm Art
Lens Aperture 2
F 1.4
Exposure 10
ISO 1600
Photography Techniques نوردهی بلند مدت
Accessories اسکای ترکر پولاری ویکسن
Date of photography 28 َApril 2020
keyword
فیلبند


No comments have been posted.

Top