اکو کمپ کویری متین آباد


رد ستاره متشکل از ۵۲۴ شات عکس
لایت روم و فوتوشاپ به منظور تصحیح نور و رنگ
پنل اوریون به جهت ویرایش عکسهای رد ستاره
و استاراستکس به جهت همپوشانی
Title اکو کمپ کویری متین آباد
Hit 1795
Photographer Pendar AkbariPendar Akbari
Location متین آباد بادرود نطنز
Camera Nikon D750
Lens 14mm Samyang
Lens Aperture 2.8
F 2.8
Exposure 25
ISO 400
Photography Techniques استکینگ(هم پوشانی)
Date of photography 07/10/2018
keyword
ردستاره


No comments have been posted.

Top