زیبای

 

عکاسی شب دشت کویر طرود شاهرود

Night Photography of desert of Troud in Iran photo shot by Nikon D610

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


Desert at night


در قلب سحابی رزت


Field of view around betelgeuse


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری

طلوع راه شیری در آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند

بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

آسمان پرستاره و شفاف هیمالیا


آسمان کریستالی


Top