رصد گر و صورت فلکی جبار


رصد مشترک اعضای محترم نجوم دانشگاه آزاد اراک وگروه نجوم نامیرا
Title رصد گر و صورت فلکی جبار
Hit 4041
Location گلشن آباد
Camera d90
Lens 27
Lens Aperture 3.5
Exposure 20ثانیه
ISO 200


2 comments have been posted.

سوژه ی خوبی را انتخاب کرده اید . اما همان طور که آقای رحیمی فرمودند ، از حساسیت (ISO) بسیار کمی استفاده کرده اید . می توانید با استفاده از ایزوهای بیشتر ( مثلاً 1000 و بالاتر ) ، نوردهی را کمتر کنید تا رد ستاره ها و تکان های فرد رصد گر کمتر در تصویر ثبت شوند و در عین حال ، ستاره ها و اجسام زمینی هم روشن تر و واضح تر شوند .
عکس خوبی است . فقط بهتر بود حساسیت دوربین را روی 1000 یا بالاتر ثبت میکردید تا صورت فلکی جبار یا ستارگان اسمان و همچنین مناظر اطراف رصد گر کمی پر نور تر ثبت شودند.
Top