عوارض سطح ماه


برای تهیه ی تصویر فوق بوسیله ی نرم افزار EOS Camera Movie Record یک فیلم یک دقیقه ای تهیه و سپس در نرم افزار RegiStax 6 پردازش های لازم صورت پذیرفت .
دهانه ی برخوردی پتولیمیوس با قطر 174 کیلومتر (بزرگترین عارضه ی موجود در عکس) و در کنار آن (سمت راست
Title عوارض سطح ماه
Hit 3751
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location 32.58N و 51.42E
Camera کانن450 دی
Telescope ED120 OTA Sky watcher& Reducer corrector -.85 x
Exposure 1/80 ثانیه
ISO 100
Date of photography 19/9/92


1 comments have been posted.

خسته نباشید عکس زیبایی شده
Top