فرزندان آسمان


هر ساله در اوایل فروردین ماه، برنامه ای به نام ساعت زمین در سراسر جهان با هدف احترام به زمین برگزار می‌شود. در این برنامه به مدت یک ساعت تمامی چراغ های اضافه و نورپردازی نماد ها و مجسمه ها در شهر ها خاموش می‌شود. در سفری به یزد، به طور تصادفی در شب ۱۰ فروردین ۹۸، به برنامه ای در شهرستان میبد برخوردیم که در آن دختران میبدی شمع به دست مقابل نارین قلعه میبد نشستند. نحوه چیدمان آن ها به گونه ای بود که از بالا شکل +60 دیده می‌شد. صحنه بسیار زیبایی مقابلمان شکل گرفته بود اما برنامه بیشتر سبک انتخاباتی و «شو» گونه داشت و نیم متر آنور تر پروژکتور هایی به سمت آسمان روشن شده بودند. به امید روزی که نیت واقعی چنین برنامه هایی را درک کنیم و بدانیم نجات زمین در واقع نجات خودمان است. این عکس ترکیبی از ۱۹۰ شات است.
Title فرزندان آسمان
Hit 1733
Photographer Reyhaneh ValipourReyhaneh Valipour
Location نارین قلعه میبد - یزد
Camera Nikon D7100
Lens Samyang 16mm f/2.0
Lens Aperture f/2.0
F 16mm
Exposure 0.5 sec
ISO 800
Date of photography ۱۰ فروردین ۹۸


No comments have been posted.

Top