شی عجیب در اسمان ایران


بعد از مدتی شی عجیب تغییر شکل داد جرمی شبیه ماهواره(از دید یک ناظر زمینی)از ان جدا شد و از کنار ان سبقت گرفت،توضیحات دیگر در عکسای بعدی

Title شی عجیب در اسمان ایران
Hit 2203
Location شیراز
Camera 550 d
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 20
ISO 3200
Date of photography 24/12/1391


No comments have been posted.

Top