نقاشی با نور در حضور مشتری و کیوان


عکس تک شات است
نقاشی با نور به وسیله تیوب دست ساز و چراغ قوه
با تشکر از حمید فقیه عزیز و خانواده گرامی در همکاری به منظور ثبت این عکس
Title نقاشی با نور در حضور مشتری و کیوان
Hit 1953
Photographer Pendar AkbariPendar Akbari
Location کویر چاه جام
Camera Sony a6300
Lens Sigma 50mm Art
Lens Aperture 2.8
F 1.4
Exposure 10 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques نوردهی بلند مدت و نقاشی با نور
Date of photography 20/06/2020
keyword
نقاشی


No comments have been posted.

Top