تریل زمستانی


این عکس یک تریل ستاره ای در زمستان است و شامل 119 عکس 8 ثانیه ای است. ستاره های پر نور در وسط تصویر مربوط به صورت فلکی جبار است.
Title تریل زمستانی
Hit 3385
Photographer علی شهبازیعلی شهبازی
Location خانه شخصی
Camera canon 40 D
Lens 18-55 canon
Lens Aperture 5.6
Exposure 952
ISO 1600
Date of photography دی 1391


1 comments have been posted.

زیبا شده رنگهای قشنگی در عکس شما دیده میشه. موفق باشید
Top