بازی رنگها


بازی رنگها
این تریس هم در شب بارش برساوشی اما بدون ردی از شهاب ثبت شد
مکان: تلمادره . کیاسر
سایز بزرگتر : http://up.avastarco.com/images/9rnbwwbevwroe7xn7z21.jpg
Title بازی رنگها
Hit 3677
Photographer مجتبی غلامیمجتبی غلامی
Location تلمادره . مازندران
Camera 500D Canon
Lens 18 mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec 75 shot
ISO 1600
Accessories ریموت
Date of photography 23/5/92


No comments have been posted.

Top