هاله 22 درجه


این تصویر از 161 تصویر 4 ثانیه ای تشکیل شده است
Title هاله 22 درجه
Hit 3521
Photographer علی شهبازیعلی شهبازی
Location زنجان
Camera canon 40 D
Lens 18-55 canon
Exposure 4 sec
ISO 800
Date of photography 31/فروردین /1392


No comments have been posted.

Top