آسمان پر ستاره


این عکس از یک شات 30 ثانیه ای با حساسیت 3200 تهیه شده است.منابع نوری در این تصویر 1-   نور های مصنوعی که از عبور اتفاقی ماشین ایجاد شده است و 2- نور ماه. که در تصویر مشاهده می شود.
Title آسمان پر ستاره
Hit 2872
Photographer علی شهبازیعلی شهبازی
Location بام شهر در 3 کیلومتری شمال زنجان
Camera canon 40 D
Lens 18-55 canon
Lens Aperture 4
Exposure 30
ISO 3200
Date of photography مرداد 1391
keyword
زنجان


No comments have been posted.

Top