تریل

 

ارگ تاریخی بم

رد ستاره بر فراز ارگ تاریخی بم

ارگ بم

رد ستاره از ارگ تاریخی بم

انعکاس

رد ستاره در دریاچه نمک مخرگه

دره مجسمه ها

رد ستاره ها از نمای دره مجسمه ها

magic castle


رد ستاره های شمال و جنوب

استار تریل

Motion Startrail

سیاره های مشتری، زحل و مریخ به ترتیب در قسمت راست، قسمت مرکزی راه شیری سمت چپ سحابی مرداب و قسمت سمت چپ (اواسط استارتریل خط نارنجی بزرگ) در تایم لپس مشخص هستند.

IC434 - Horsehead & Flame Nebulae


رد ستاره ها


استار تریلز درخت و آسمان

ترکیب 180عکس

Top