عکس و خطرهمیشه دوستان میپرسن که توی عکاسی شب چه خطرهایی هست 
نمونه اش رو میشه توی سفر چند روز پیش دید 
وقتی که من در حال عکاسی از خودم بودم و ایستاده بودم که عکس گرفته بشه در همین لحظه یک سگ اومد سمتم و من مجبور شدم شدم که جابجا بشم. توی عکس شما کاملاً میبینید که من جابجا شدم 

Title عکس و خطر
Hit 1701
Location چهارمحال و بختیاری ، بارده
Camera Canon 60D
Lens Samyung
Lens Aperture 3.5
F 8
Exposure 30
ISO 3200
Date of photography 1395/04/17
keyword
کهکشان


No comments have been posted.

Top