آخرین رویت این قرن 3


همپوشانی سیاره مشتری با ماه در کنار سیاره ناهید(زهره)

| Canon EOS 50D | Canon EF-S 55-250mm | @ 131mm | 1/640s | f/56 | ISO 800 |
Title آخرین رویت این قرن 3
Hit 3700
Location ارسنجان
Camera canon 50D
Lens canon 55-250
Lens Aperture 5.6
Exposure 1/640 ثانیه
ISO 800
Date of photography 25 / تیرماه / 1391


No comments have been posted.

Top