رد ستاره در گمبان


رد ستاره در منطقه گمبان شهرستان ارسنجان
شامل 266 فریم 30 ثانیه ای معادل 7980 ثانیه نوردهی
تاریخ ثبت 10 مهرماه 1395
Title رد ستاره در گمبان
Hit 3933
Location چشمه گمبان ارسنجان
Camera Canon EOS 50D
Lens Canon EF-S 18-55mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques عکاسی پیوسته
Accessories سه پایه
Date of photography 10 مهرماه 1395


1 comments have been posted.

خیلی خوب و زیبا شده
Top