سیاره سرخ


مریخ در این شبها
Title سیاره سرخ
Hit 3281
Location رودهن
keyword
مریخ
شبها


2 comments have been posted.

با تشکر از شما لطف کردید ما خیلی مانده به استادی. جزءییات روی عکس نوشته شده فکر کنم حنظورتان همان کات کردن دور سیاره اشت. بلی دور سیاره کات شده ولی از خود سیاره چیزی کم نشده در شرایط بد (poor. seeing ) بعلت تکان های شدید که میخورد دور سیاره کمی حالت بدی میگیرد که این کار را انجام میدهند ولی در حالت ٍخوب نه پایه هم losmandy G11+ Gemmini Go-TO
باسلام عکسی با جزئیات خوب توسط استاد قمی زاده که جای سپاس دارد. اگر امکان دارد مشخصات بیشتری از ابزار و نحوه عکاسی بنویسید . درضمن ایا دور سیاره کات شده ، چون به نسبت جزئیات سطح ، خیلی شارپ به نظر می رسه .
Top