ستاره ی دنب


در این تصویر سحابی های اطراف ستاره دنب هم قابل مشاهده هستند.
Title ستاره ی دنب
Hit 4489
Location روستای هونجان، اصفهان
Camera Canon EOS 550D
Lens 15mm fisheye Canon
Lens Aperture f/2.8
Exposure 30s exposure
ISO 1600


4 comments have been posted.

ممنون آرمان، نمی تونستم کاریش کنم، هم آلودگی نوری روستای هونجانه، هم دوستان اونجا آتیش روشن کرده بودن.
ممنون آقای رحیمی
کهکشان خیلی خوب افتاده ، سحابی ها هم خیلی رنگی و خوب افتاده ، کاش اون آلودگی نوری نبود ...
زیباست
Top