خورشید گرفتگی جزئی ابان 92


Title خورشید گرفتگی جزئی ابان 92
Hit 3597
Location خوی
Camera canon 400D
Lens 300
Lens Aperture f/4.5
Telescope 8 اینچ دابسونی
F 6
Filter مایلار
Date of photography 12 ابان 92


1 comments have been posted.

عکسهای خوب و دقیقی از کسوف گرفته اید جالب توجه این که فعالیت های خورشیدی هم چند ماهی است بسیار زیاده شده و لکه های موجود در خورشید هم گویای این موضوع است موفق باشید
Top