درب می خانه


آباده، صغاد، قلعه شولاتی. با تشکر از  اجنه محترم قلعه ی مخروبه شولاتی که سر و صدا می کردن و موتوری هایی که میومدن آب زمین رو عوض کنند و کلا 2 دقیقه فرصت ندادند ما عکسمون رو بگیریم....
Title درب می خانه
Hit 3558
Location شولاتی- بهمن- فارس
Camera Canon EOS 50D
Lens 17mm
Lens Aperture 4.0
Exposure 35x30sec
ISO 1600
Photography Techniques استک رد
Accessories سه پایه! دکلانشور
Date of photography 08/march/2013


No comments have been posted.

Top