در کنار آندرومدا


رد یک شهاب با خودنمایی کهکهان آندرومدا، تنها کهکشانی که با چشم غیر مسلح قابل رویت می باشد.
محل ثبت جنگل منطقه تنگ شکن شهرستان ارسنجان. 
تک شات با این مشخصات: 
نوع دوربین : Canon 50D * شاتر : 30 ثانیه * دیافراگم : F3.5 * ایزو: ISO:1600 * لنز Canon 18-55mm * فوکال 18mm ،

Title در کنار آندرومدا
Hit 3019
Location جنگل تنگ شکن
Camera canon 50D
Lens canon 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 32 ثانیه
ISO 1600
Date of photography 09 / آذر / 1389


No comments have been posted.

Top