رویت

 

Stargazer and Milky Way

Stargazer and Milky Way

Comet Neowise

آخرین روزهایی که نئووایز با چشم غیر مسلح قابل رویت بود...

Solar Eclipse 2020

خورشید گرفتگی حلقوی همزمان با انقلاب تابستانی

رویت


رویت


هلال رمضان ۱۴۳۸


نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

M33-Triangulum Galaxy

کهکشان مثلث

کهکشان مثلث M33

کهکشان زیبای مثلث M33 در صورت فلکی مثلث

ماه نو

هلال ربیع الاول 1435

Top