طلوع جبار در بستر بی جان دریاچه طشک


رد ستاره، طلوع جبار در بستر بی جان دریاچه طشک متشکل از 309 فریم 25 ثانیه ای تاریخ ثبت: 19 آبانماه 1395
Title طلوع جبار در بستر بی جان دریاچه طشک
Hit 2704
Location دریچه طشک
Camera Canon EOS 450D
Lens Canon Ef-s 10-22
Lens Aperture 3.5
Exposure 25 ثانیه
ISO 1600
Accessories سه پایه
Date of photography 19 آبان 1395


1 comments have been posted.

عکس خیلی خوبی شده. این دریاچه کدام شهر و استان قرار داره ؟
Top