شبهای گندم زار


Title شبهای گندم زار
Hit 4475
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیر
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 25s
ISO 3200
Photography Techniques panorama


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی.عکس چند دقیقه قبل از طلوع ماه گرفته شده. در شب 22 ماه.
انور جان عکس خیلی خوب و زیباست. ماه شب چندم هست ؟
Top