شبهای

 

M8-M20


M65 M66 NGC3628 - Leo Triplet

کهکشانهای سه گانه ی شیر

Milkyway and Gavkhouni

جایی اسرار آمیز.با قدمتی چند میلیون ساله.شبهای تابستان با حضور #ستارگان #کهکشان راه شیری به زیبایی تزیین شده و در شبهای پاییز و زمستان هم با ستارگان درخشان صورت فلکی شکارچی و سگ بزرگ و کوچک خودنمایی میکند.#باتلاق_گاوخونی

Trifid Nebula and his companion

M20 and M21

آسمان شب


اصفهان نصف جهان


اثر آلودگی نوری


ISS transit across the moon face

گذر ایستگاه بین المللی فضایی از مقابل قرص ماه.

آندرومدا

َAndromeda Galaxy

کویر و شب


Top