به گل نشسته!


Title به گل نشسته!
Hit 3298
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location بندر مُقام
Camera Canon EOS 6D
Lens 24 - 105
Lens Aperture 5.6
Exposure 1 دقیقه
ISO 640
Photography Techniques رد ستاره


4 comments have been posted.

ممنون محمد عزیز
عکس زیباییه . به خصوص به این دلیل که ما از عکاسی نجومی در کنار سواحل دریا و سوژه های مربوط کم دیده ایم. ممنون از شما
با هم غروب کرده ایم.. من و تو... ولی برای من فردایی خواهد آمد... اما برای تو جز در گل ماندن چیز جدید نیست!!
Top