تثلیث ماه


سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا

در خاک عجز می فکند عقل انبیا

گر صد هزار قرن همه خلق کاینات

فکرت کنند در صفت عزت خدا

آخر به عجز معترف آیند کای اله

دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما


فاز در نجوم به تغییر شکل ماه در آسمان به صورتی که به نظر ما می‌رسد، اطلاق می‌شود. همچنین این اصطلاح در مورد سیاره‌های درونی نیز بکار می‌رود. تغییر شکل قسمت روشن ماه و سیاره‌ها به علت تغییر زاویه موجود بین امتداد تابش نور خورشید به آنها و امتداد دید ناظر ، صورت می‌پذیرد. بنابراین در فازهای مختلف مقدار نور منعکس شده خورشید از سطح ماه و یا یک سیاره به سطح زمین تغییر می‌کند و در نتیجه هلال‌های نازک و پهن و کامل را از ماه در شب‌های مختلف ماه قمری می‌توانیم شاهد باشیم.

با ادامه حرکت ماه ، میزان فاصله ماه از خورشید افزون گشته و بیش از نصف قرص ماه روشن می‌شود که تثلیث (Gibboso) نام دارد. در این مرحله فاصله زاویه‌ای ماه از خورشید 120 درجه است. اصطلاح انگلیسی معادل تثلیث از لغتی ایتالیایی گرفته شده و به معنای کوژپشت است. 


Title تثلیث ماه
Hit 5453
Location نیشابور
Camera Canon 60D
Lens Aperture 7.5
Telescope Apo 80
F 600
Exposure 1/200 ثانیه
ISO 125
Date of photography اردیبهشت 1393
keyword
Gibbous
Moon


No comments have been posted.

Top