Old Frame


تصویر ترکیب 12 فریم جداگانه می باشد.
Title Old Frame
Hit 2224
Photographer رضا حکیمیرضا حکیمی
Location دوماند - روستای مومج
Camera Nikon D5500
Lens 18-55@18
Lens Aperture 4
Exposure 25sec
ISO 1600
Photography Techniques Pan
Date of photography 19 تیرماه 1395


2 comments have been posted.

ممنونم آقای ناصری عزیز. همواره بنده رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار دادید. آسمان این روستا در ناحیه جنوبی و غربی اندکی تحت تاثیر قرار گرفته اما در ناحیه شمالی و غربی آلودگی نوری اندکی دارد و به دلیل کوهستانی بودن تقریبا همواره seeing مناسبی در اختیار میگذارد. اگرچه محیط منطقه کمی رعب انگیز است، از درختان و شاخه های تودرتو و صدای انواع جانداران از جمله زوزه های گاه و بیگاه گرگ ها گرفته تا روستاییان ساده دل که با دیدن تجهیزات شما قطعا اولین تفکرشون اینکه شما به دلیل عکاسی به اون محل اومدید نخواهد بود. اما مجموعا محل مناسبی می باشد.
چه تصویر زیبایی ثبت کردید.احسنت و البته خوش بحال شما بابت داشتن آسمان تاریک و بدون غبار و شفاف.
Top