کنار

 

شهاب برساوشی در کنار کهکشان آندرومدا


طلوع سیاره های مشتری زحل و مریخ

طلوع سیاره های مشتری ، زحل و مریخ در کنار کمان کهکشان راه شیری

پرواز نزدیک از کنار زهره


مثلث شامگاهی


Comet Neowise & ISS

دنباله دار نئووایز و ایستگاه فضایی بین المللی

طلوع ماه و خورشید

خورشیدگرفتگی 5 دی 98

بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

ثبت غیر ممکن

این عکس در بع از خورشی گرفتگی شیلی گرفته شده است و ثبتی غیر ممکن به نظر میرسید چون بر طبق محاسبات زمان تماس چهارم تباید ثبت میشد ولی به علت حضور در کنار اقیانوس و افق منفی اتفاث افتاد

شبه سبز بر فراز دریاچه یخی

این عکس در نزدیکی شهر مورمانسک روسیه روسیه گرفته شده است که در کنار یک دریاچه یخ زده و درمیان انبوه درختان در کنار این دریاچه و شفق قطبی این منظره را ثبت کرده اند

شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

Top