beautiful moon


Title beautiful moon
Hit 4034
Location یزد - میبد
Camera OLYMPUS E-420
Lens 50
Lens Aperture 8
Telescope دابسونی 6 اینچ
F 1200
Exposure 1.40
ISO 100
Photography Techniques آفوکال
Date of photography 92


2 comments have been posted.

ممنون اقای رحیمی
با توجه به استفاده از دوربین کامپکت خیلی زیبا شده از امکان فیلمبرداری دوربین ها برای تهیه تصاویر بهتر از سیارات و ماه هم میتوانید استفاده کنید موفق باشید
Top