دور قطبی در قلعه بهستان


Title دور قطبی در قلعه بهستان
Hit 4360
Location زنجان
Camera canon 40D
Lens 14mm
Lens Aperture 3.5mm
Exposure 100/25s
ISO 1000
Photography Techniques startrails
Date of photography مرداد 92


1 comments have been posted.

قلعه زیبایی هست که ترکیب اون با رد ستاره ها نمای زیبایی رو به وجود اورده. احسنت . نور تصویر هم خوب هست.
Top