شبهای جبار ORION NIGHTS


تصویری از شبهای آسمان شب با جبار.
Title شبهای جبار ORION NIGHTS
Hit 3218
Location جاده ماهان-رفسنجان کرمان
Camera Canon EOS 60D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 25 sec each
ISO 2500
Date of photography 30/12/2013


No comments have been posted.

Top