صورت

 

خورشید گرفتگی روی مشتری

سایه قمر های گانیمد و اروپا روی مشتری به صورت همزمان

طلوع صور فلکی زمستان شکارچی ،ارابه ران و ثور (گاو) ساعاتی قبل از طلوع خورشید در آسمان کویر خارا اصفهان


نمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونی


دروازه فرافر

دروازه فرافر در این عکس صندوق امانتی از جنس خشت وگل در مرکز تصویر ، صورت فلکی شکارچی سمت چپ بالا و خوشه پروین سمت راست بالا و مجسمه آرش کمانگیر که به تازگی در این مکان نصب شده قابل مشاهده است.

Dark Horse

Dark Horse Nebula

Stargazer and Milky Way

Stargazer and Milky Way

Moon surface

عکاسی از دهانه افلاطون و ارشمیدس

خلوتی با آسمان شب 🌌⛺

کهکشان راه‌شیری و صورت فلکی عقرب

ماه صورتی و حضیض

1400/02/10

مریخ در صورت فلکی ثور


Top