فلکی

 

طلوع صور فلکی زمستان شکارچی ،ارابه ران و ثور (گاو) ساعاتی قبل از طلوع خورشید در آسمان کویر خارا اصفهان


نمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونی


دروازه فرافر

دروازه فرافر در این عکس صندوق امانتی از جنس خشت وگل در مرکز تصویر ، صورت فلکی شکارچی سمت چپ بالا و خوشه پروین سمت راست بالا و مجسمه آرش کمانگیر که به تازگی در این مکان نصب شده قابل مشاهده است.

Dark Horse

Dark Horse Nebula

Stargazer and Milky Way

Stargazer and Milky Way

خلوتی با آسمان شب 🌌⛺

کهکشان راه‌شیری و صورت فلکی عقرب

مریخ در صورت فلکی ثور


در قلب سحابی رزت


Flaming star nebula

سحابی ستاره شعله‌ور یک سحابی نشری، بازتابی در صورت فلکی ارابه ران در اطراف ستاره متغیر ا ای ارابه ران می باشد. فاصله این سحابی از ما 1500 سال نوری و وسعت آن حدود 5 سال نوری است متاسفانه بدلیل ابری شدن هوا و باران ناگهانی، دیتای جمع آوری شده خیلی کم

صورت فلکی تاریخی برزیل


Top