فلکی

 

The Great Globular Cluster in Hercules

خوشه کروی بزرگ در هرکول

طلوع آنتارس

طلوع آنتارس و دیفیوز شدن نور چند ستاره پر نور آسمان شب و صورت فلکی عقرب به واسطه عبور لایه نازکی از ابر

يک نوردهی 212 ساعتی از صورت فلکی شکارچی


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


صورت فلکی جبار بر فراز ارتفاعات مرکزی بوهمیا


به سوی آندرومدا

کهکشان آندرومدا و صورت فلکی ذات الکرسی

کهکشان مثلث


شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

عقاب بر فراز دشت آفتابگردان

در یک شب سرد در اواخر تابستان ۹۸، به تماشای غروب قلب راه شیری و طلوع صور فلکی پاییزی نشستیم.

زمین و آسمان زمستانی


Top