نمایی نزدیک از ماه گرفتگی


این عکس به صورت پاناروما با 12 شات عمودی لنز 50 میلیمتر آنالوگ نیکون گرفته شده و با فتوشاپ پردازش شده است.
Title نمایی نزدیک از ماه گرفتگی
Hit 1917
Location استان فارس
Camera nikon d750
Lens 50mm f1.8
Lens Aperture 2.2
F 50
Exposure 10sec
ISO 8000
Photography Techniques log expo Panaroma
Date of photography 5-4-97


No comments have been posted.

Top