ماه شب نهم


درابتدا 3 فیلم 300 فرمی گرفته ام و سپس در برنامه ی رجیستکس پردازش کرده ام. بعد آن را درفتوشاپ توسط گزینه ی فتو مرج به روش موزایکی پردازش کردم. خوش حال می شوم دوستان عیب های من را بگویند. 
Title ماه شب نهم
Hit 3944
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location منزل
Camera 450D
Telescope 120 آپو
ISO 100
Photography Techniques موزایکی
Accessories بارلو 2 برابر
Date of photography 93/9/11


3 comments have been posted.

خیلی خوب شد علی اقای عزیز موفق باشید
ممنونم آقای رحیمی رنگ قرمز عکس را کاهش دادم و دوباره در سایت قرار دادم .
عکس خیلی خوبی شده جزییات خیلی خوبی در تصویر شما دیده میشه. خاصیت عکاسی موزاییکی و پانوراما تولید تصاویر بزرگ است که میتوان جزییات بهتری در ان دید. فقط عکس شما کمی نور قرمز دارد که نتیجه استفاده از دوربین مودیفای است. میتوانید در فتوشاپ کمی آن را کاهش دهید
Top